imagesCAUY7HCW

Integritetsskyddspolicy

I den här policyn beskriver Laholms Traktordemontering AB hur vi behandlar personuppgifter. Vid beställning via webbutik, laholmstraktordem.se, e-mail eller telefonbeställning godkänner du denna integritetsskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifter:
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.
Namn, Efternamn, leverans-hemadress, telefonnummer, e-mail

Personuppgiftsansvarig:
Laholms Traktordemontering AB, 556225-3582 , Per-Mikaelsgård, 31295 Laholm ansvarar för dem personuppgifter som hanteras inom Laholms Traktordemontering

Hantering - Lagring av personuppgifter:
Dem personuppgifter vi får via en beställning används för att vi ska kunna fullfölja er beställning. För att kunna fullfölja er beställning kan vi behöva lämna viss information om våra kunder till våra leverantörer såsom -transport, -kreditupplysningsföretag.
Vi sparar aldrig uppgifterna längre än vi behöver. Viss information raderas direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och vad lagen kräver. Vi lagrar personuppgifter så länge som är nödvändigt för att kunna lämna garanti och fullfölja din beställning. Vi har enligt lag skyldighet att lagra uppgifter för myndigheter såsom skatteverket och andra tillsynsmyndigheter.
All information du lämnar till oss lagras på säkra servrar. Endast ett fåtal av våra anställda och våra revisorer har tillgång till dessa system som kräver användarnamn och lösenord.

 

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.


Registerutdrag – Rättelse – Återkallelse:
Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om för- och efternamn, eventuellt kundnummer och personnummer samt eventuellt uppgift om någon specifik information som du behöver.

Begäran sänds till:
Laholms Traktordemontering AB
Per-Mikaelsgård
312 95 Laholm

Observera att vi inte kan behandla begäran om registerutdrag via telefon - du måste följa processen ovan. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Laholms Traktordemontering AB.
 
Internet:
Vi använder så kallade cookies på vår webbplats och uppgifter om besök på vår webbplats inklusive uppgifter om din dator eller enhet, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare samlas in i syfte att förhindra bedrägerier och för olika administrativa ändamål, såsom att övervaka prestanda på webbplatsen, förbättra användbarheten, layout och navigering. Insamlade uppgifter kan även användas av oss för att visa erbjudanden och reklam baserat på geografisk plats
 
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida.

Har du ytterligare frågor eller funderingar så kontakta oss på e-mail dataskyddsombud@ltdab.se