imagesCAUY7HCW

Purchase terms

Garanti
Garantin gäller från leveransdatum.

3 månaders garanti på begagnade delar och 12 månader på nya delar.

Garantin omfattar delens inköpspris.
Laholms Traktordemontering AB ansvarar ej för kostnader ex: montering , arbete, frakt, stillestånd mm.

Bytesrätt

Begagnade delar säljs i befintligt skick. Bytesrätt gäller mot uppvisande av kvitto inom 30 dagar.

Returrätt

Kontakta alltid oss före en retur. Returrätt gäller mot uppvisande av kvitto inom 30 dagar. Returavgift 10% och ev. frakt uttages. Endast oskadade, ej isärtagna eller på annat sätt bearbetade delar återtages. Delar speciellt hemtagna för kunds begäran, utanför ordinarie sortiment och elektriska återtages ej.

Reklamation
Anmärkningar skall ske inom 8 dagar.

Äganderätt

Vi förbehåller oss äganderätten tills full betalning erlagts.

Payment

Advance payment

Delivery
When we have recived and packed your order
we send you your invoice with the deliverycost.

 Transportskador

Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall du omedelbart anmäla detta till transportören. Om dessa ej åtager sig skadeansvaret, skall du kontakta oss.

Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.

Outside of Sweden

• Delivery to countrys outside of europe, you don´t pay swedish tax.

• Delivery to countrys inside of europe, give us your VAT-number then you don´t need to pay swedish tax.